Telefon: +420 606 045 625 | Email: omsji@omsji.cz | Adresa: Znojemská 78, 586 01 Jihlava | ČÚ: 672406003/0300 | IČ: 67777228 | Datová schránka: 

Kalendář Kynologie

Plán kynologických akcí na rok 2023, informace, poplatky, přihlášky

15.4.Jarní svod loveckých psů8:00Čížov
6.5.Zkoušky vloh ohařů a ostat. plemen8:00MS Černý les (Vystrčenovice)
20.5.Zkoušky z norování8:00Záborná
17.6.Barvářské zkoušky ohařů a ost. plemen8:00Zbilidy
8.7.Lesní zkoušky ohařů a ost. plemen8:00Zbilidy
12.8.Zkoušky z vodní práce oh. a ost. pl."O put. pohár jihl. ježka"8:00?
2.9.Podzimní zkoušky ohařů a ost. plemen8:00MS Černý les (Vystrčenovice)
7.10.Podzimní zkoušky ohařů a ost. plemen8:00Kamenice
14.10.Zkoušky vloh ohařů a ostat. plemen8:00Velký Beranov
21.10.Barvářské zkoušky ohařů a ost. plemen8:00?
28.10.Zkoušky z norování 8:00 Nepomuky

Přihláška na jarní svod

Přihlášky se podávají do sekretariátu OMS Jihlava (elektronicky, osobně, poštou).

Přihláška na zkoušky

Přihlášky se podávají do sekretariátu OMS Jihlava (elektronicky, osobně, poštou). Uzávěrka přihlášek je 1 měsíc před termínem jednotlivých zkoušek. Tiskopis přihlášky naleznete v dokumentech.

Na zkoušky jsou přihlášky přijímány dle data příjmu a platby!

Zkoušky budou pořadatelem zrušeny v případě, že měsíc před konáním zkoušek nebude přihlášeno a zaplaceno 50% možných účastníků zkoušek.

Poplatky (viz. níže)

Jarní svod

Poplatek musí být zaplacen současně při podání přihlášky v sekretariátu OMS nebo poštovní poukázkou na naší adresu a nebo na účet OMS Jihlava: 672406003/0300, VS: číslo ČLP psa/feny a do poznámky uvést příjmení majitele.

Zkoušky

Poplatek musí být zaplacen současně při podání přihlášky v sekretariátu OMS nebo poštovní poukázkou na naší adresu a nebo na účet OMS Jihlava: 672406003/0300, VS: číslo ČLP psa/feny a do poznámky uvést příjmení vůdce. U vůdců (členů ČMMJ mimo okres Jihlava) bude při nástupu provedena kontrola členství v ČMMJ. Pes, za kterého nebyl poplatek zaplacen, nebude ke zkouškám připuštěn. V den konání zkoušek před samotným zahájením uhradí vůdce uživateli honitby nájem ve výši 200,- Kč/ psa.

Ke zkoušce budou připuštěni pouze klinicky zdraví jedinci - zodpovídá majitel psa. Za neúčast na zkouškách se poplatek nevrací. Za nemoc se nepovažuje hárání u fen.

Poplatky za kynologické akce v roce 2023  (údaje v Kč)

 JSZVBZBZHZNPZLZZVPVZZHPB
Člen ČMMJ200500800900800800900800200016001400
Nečlen ČMMJ4001000160016001400140016001400300020002000