Kalendář Kynologie

Plán kynologických akcí na rok 2022, informace, poplatky, přihlášky

23.4.Jarní svod loveckých psů8:00Čížov
14.5.   7.5.Zkoušky vloh ohařů a ostat. plemen8:00Růžená
21.5.Zkoušky z norování8:00Nepomuky
18.6.Barvářské zkoušky ohařů a ost. plemen8:00Zbilidy
9.7.Lesní zkoušky ohařů a ost. plemen8:00Zbilidy
13.8.Zkoušky z vodní práce oh. a ost. pl.“O put. pohár Jihl.ježka“8:00Borovná
3.9.Podzimní zkoušky ohařů a ost. plemen8:00Růžená
1.10.Zkoušky z norování8:00Záborná
8.10.Podzimní zkoušky ohařů a ost. plemen8:00Rácov-Lovětín
15.10.Barvářské zkoušky ohařů a ost. plemen8:00Zbilidy
22.10.Barvářské zkoušky honičů8:00bude upřesněno
29.10.Zkoušky k vyhledání spárkaté zvěře  

Přihláška na jarní svod

Přihlášky se podávají do sekretariátu OMS Jihlava (elektronicky, osobně, poštou).

Přihláška na zkoušky

Přihlášky se podávají do sekretariátu OMS Jihlava (elektronicky, osobně, poštou). Uzávěrka přihlášek je 1 měsíc před termínem jednotlivých zkoušek. Tiskopis přihlášky naleznete v dokumentech.

Na zkoušky jsou přihlášky přijímány dle data příjmu a platby!

Zkoušky budou pořadatelem zrušeny v případě, že měsíc před konáním zkoušek nebude přihlášeno a zaplaceno 50% možných účastníků zkoušek.

Poplatky

Jarní svod

Poplatek musí být zaplacen současně při podání přihlášky v sekretariátu OMS nebo poštovní poukázkou na naší adresu a nebo na účet OMS Jihlava: 672406003/0300, VS: číslo ČLP psa/feny a do poznámky uvést příjmení majitele.

Zkoušky

Poplatek musí být zaplacen současně při podání přihlášky v sekretariátu OMS nebo poštovní poukázkou na naší adresu a nebo na účet OMS Jihlava: 672406003/0300, VS: číslo ČLP psa/feny a do poznámky uvést příjmení vůdce. U vůdců (členů ČMMJ mimo okres Jihlava) bude při nástupu provedena kontrola členství v ČMMJ. Pes, za kterého nebyl poplatek zaplacen, nebude ke zkouškám připuštěn. V den konání zkoušek před samotným zahájením uhradí vůdce uživateli honitby nájem ve výši 200,- Kč/ psa.

Ke zkoušce budou připuštěni pouze klinicky zdraví jedinci – zodpovídá majitel psa. Za neúčast na zkouškách se poplatek nevrací. Za nemoc se nepovažuje hárání u fen.

Poplatky za kynologické akce v roce 2022  (údaje v Kč)

 JSZVBZBZHZNPZLZZVPVZZHPB
Člen ČMMJ200500800900800800900800200016001400
Nečlen ČMMJ4001000160016001400140016001400300020002000