O nás

OMS Jihlava eviduje 820 členů ČMMJ.

Okresní myslivecký spolek Jihlava spolupracuje s uživateli honiteb hospodařícími ve 103 uznaných honitbách. Pro tyto honitby s výměrou 107 787 ha jsou místně příslušnými orgány státní správy Magistrát Statutárního města Jihlavy a Městský úřad Telč.

V honitbách se hospodaří se spárkatou zvěří jelení, daňčí, mufloní, srnčí a černou.

Z drobné zvěře je normován zajíc a bažant.