Telefon: +420 606 045 625 | Email: omsji@omsji.cz | Adresa: Znojemská 78, 586 01 Jihlava | ČÚ: 672406003/0300 | IČ: 67777228 | Datová schránka: ID: a7kr27

O nás

OMS Jihlava eviduje 820 členů ČMMJ.

Okresní myslivecký spolek Jihlava spolupracuje s uživateli honiteb hospodařícími ve 103 uznaných honitbách. Pro tyto honitby s výměrou 107 787 ha jsou místně příslušnými orgány státní správy Magistrát Statutárního města Jihlavy a Městský úřad Telč.

V honitbách se hospodaří se spárkatou zvěří jelení, daňčí, mufloní, srnčí a černou.

Z drobné zvěře je normován zajíc a bažant.