Kroužky

V okrese Jihlava máme evidovány 3 myslivecké kroužky, které působí pod hlavičkou OMS

  1. Myslivecký kroužek „Vlčata a Jeleni“, vedoucí kroužku: Karel Lang, kontakt: 776 295 222, počet dětí v kroužku: 14
  2. Myslivecký kroužek „Kroužek mladých myslivců a ochránců přírody, vedoucí kroužku: Pavel Kudrna, kontakt. 732 926 029, počet dětí v kroužku: 12
  3. Myslivecký kroužek „Sojčata“, vedoucí kroužku: Vladimír Prchal, kontakt: 724221 094, počet dětí v kroužku: 8