Telefon: +420 606 045 625 | Email: omsji@omsji.cz | Adresa: Znojemská 78, 586 01 Jihlava | ČÚ: 672406003/0300 | IČ: 67777228 | Datová schránka: ID: a7kr27

Oznámení o úmrtí MVDr. Zdeňka Koláře

S lítostí oznamujeme, že z našich řad odešel

              pan MVDr. Zdeněk Kolář

myslivecký odborník, pedagog, lektor a zkušební

komisař, spisovatel, publicista a kreslíř.

Jeho celoživotní aktivity byly oceněny udělením

Čestného mysliveckého řádu ČMMJ

a Umělecké ceny ČMMJ.

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Čest jeho památce.