Telefon: +420 606 045 625 | Email: omsji@omsji.cz | Adresa: Znojemská 78, 586 01 Jihlava | ČÚ: 672406003/0300 | IČ: 67777228 | Datová schránka: ID: a7kr27

Konání sněmu OMS

Ve čtvrtek dne 30.5.2024 od 16:00 hod. se uskuteční v KD Sedlejov sněm OMS. Tohoto sněmu se mohou účastnit členové ČMMJ evidování na okrese Jihlava.

Program:

  1. Zahájení
  2. Schválení orgánů sněmu a programu jednání
  3. Kontrola usnesení sněmu z roku 2023
  4. Zpráva o činnosti OMS za rok 2023   
  5. Zpráva o výsledku hospodaření OMS za rok 2023
  6. Zpráva o činnosti DR  za rok 2023
  7. Předání mysliveckých vyznamenání a pamětních medailí
  8. Diskuse 
  9. Schválení usnesení
  10. Závěr