Telefon: +420 606 045 625 | Email: omsji@omsji.cz | Adresa: Znojemská 78, 586 01 Jihlava | ČÚ: 672406003/0300 | IČ: 67777228 | Datová schránka: ID: a7kr27

Jednání se zákonodárci z Kraje Vysočina k novele ZoM

Aktivita člena MR ČMMJ za Kraj Vysočina Josefa Prokeše byla v uplynulých třech měsících směrována především na jednání se zákonodárci z Kraje Vysočina o problematice a osudu myslivosti po vydání novely ke stávajícímu mysliveckému zákonu. Jednání proběhla s poslanci ANO, KDU-ČSL, TOP09, SPD a STAN na úrovní osobních setkání, diskuse a výměny názorů na účinek navrhovaných změn s cílem objasnění celé problematiky a získání podpory názorů myslivecké veřejnosti.

            Dne 29.1.2024 došlo k širšímu formátu jednání se zákonodárci ODS. Společně zasedli poslankyně Eva Decroix, poslanec Petr Bendl, předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil, asistentka senátora Jana Tecla Lucie Motlová, předseda ČMMJ Jiří Janota a zástupci OMS, obecní samosprávy, státní správy myslivosti, honebních společenstev a místních mysliveckých spolků z kraje – celkem 19 osob.

            Diskutovalo se věcně k nastoleným tématům, každý účastník měl prostor k vyjádření svého názoru, zkušenosti nebo návrhu. Stále přetrvávají rozdílné názory k navrhované úpravě minimální výměry honiteb, k nárokovým povolenkám k lovu pro vlastníky pozemků ve společenstevních honitbách a k úpravě výčtu zvěře. Výstupem není žádné společné rozhodnutí a účastníci jednání se rozešli s většinovým pocitem prospěšnosti této akce a odnesli si mnohé podněty a poznatky pro další postup.

            Závěrem Josef Prokeš poděkoval politikům ODS a zvláště poslankyni Evě Decroix za vstřícnost při organizaci, za poskytnuté zázemí a za ochotu k dalšímu jednání.